ប្រធានបទ៖ Norway Soccer League


Fixture, Results and Standing of Norway Soccer League

Norway - Eliteserien09/09/201723:00: Brann ?-? Sogndal10/09/201723:00: Aalesund ?-? Stabaek23:00: FK Haugesund ?-? Lillestroem23:00: Kristiansund BK ?-? Tromsoe23:00: Sandefjord ?-? Viking23:00: Vaalerenga ?-? Sarpsborg 0811/09/201701:00: Stroemsgodset ?-? Rosenborg12/09/201700:00: Molde ?-? Odds BallklubbNorway - Eliteserien(Last Week)FT: Lillestroem 2-1 VaalerengaFT: Odds Ballklubb 1-0 SandefjordFT: Rosenborg 0-1